Phuket Sandbox สร้างรายได้ให้การท่องเที่ยวแล้ว 534.31 ล้านบาท

Phuket Sandbox พร้อมต่อยอด ในรูปแบบ 7+7 คือนักท่องเที่ยว ที่อยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต 7วัน สามารถท่องเที่ยวต่อ ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา ได้อีก 7วัน พื้นที่ต่อยอดจาก Phuket Sandbox ได้แก่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ⇔ เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า

จังหวัดกระบี่ ⇔ เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เล

จังหวัดพังงา ⇔ เขาหลัก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่

โฆษก ศบศ.โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ของคนในพื้นที่ร่วมกัน และพิจารณา จัดเตรียมแผนการดำเนินการ บนระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกับ Phuket Sandbox เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย และการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19ในพื้นที่”

Phuket Sandbox

และมอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำรายละเอียดแผนการเชื่อมโยง ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินทางระหว่าง จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่นำร่องอื่น ๆ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม ศบค.พิจารณาต่อไป

pictograms Previous post Pictograms โอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020
ปาท่องโก๋ Next post รู้ป่ะ!! ปาท่องโก๋ ที่เรากิน ที่จริงแล้วมันคือ…