ระบบขนส่งสาธารณะ แจ้งงดเดินทาง-ปรับเวลาให้บริการใหม่ เช็คได้ที่นี่

ระบบขนส่งสาธารณะ ประกาศแจ้งงดเดินทาง-ปรับเวลาให้บริการใหม่ เนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลจึงได้เพิ่มมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ขอความร่วมมือประชาชนงด หรือชะลอการเดินทาง ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด หากไม่มีเหตุจำเป็น

แต่เมื่อมีเหตุจำเป็น ก็สามารถเดินทางได้ ตรวจสอบข้อมูล และวิธีการเบื้องต้น ได้ที่นี่

ระบบขนส่งสาธารณะ เที่ยวบินในประเทศ งดเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติ ให้ทุกสายการบิน ที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) ห้ามทำการบิน เข้าหรือออกพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งแต่ 21 ก.ค.64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่งผลโดยตรง ต่อบริษัทสายการบิน ในประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถ บินรับส่งผู้โดยสารได้

เที่ยวบินที่ให้บริการได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยสูงสุด คือเที่ยวบินกรุงเทพฯ – สมุย และอนุญาตเฉพาะ เที่ยวบินที่รับผู้โดยสาร ต่อเครื่องจากต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการวันละ 3 เที่ยว ซึ่งเส้นทางดังกล่าว เกี่ยวข้องกับโครงการนำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) 

ระบบขนส่งสาธารณะ ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาวิ่ง

จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 50%

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป ทาง ขสมก. ได้ยึดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ ด้านสาธารณสุข ที่ทางราชการกำหนด โดยพิจารณา การให้บริการ ขนส่งสาธารณะ ให้เพียงพอต่อความจำเป็น และตามเวลาที่เหมาะสม ในการเดินทางของประชาชน ได้แจ้งปรับเปลี่ยน เวลาการให้บริการ ดังนี้

 

⇒ รถโดยสารประจำทาง ปรับเวลาจากปกติ มาให้บริการ เวลา 05.00 – 21.00 น. (เวลา 21.00 น. เป็นเวลาที่รถกลับถึงอู่)

 

⇒ เพิ่มความถี่วิ่งรถ ช่วงเวลาเร่งด่วน 05.00 – 08.00 น. และ 16.00 – 21.00 น. รถแต่ละคัน มีระยะห่างกันประมาณ 5 – 10 นาที หรือปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ใช้บริการของประชาชน

 

⇒ จำนวนการวิ่งรถ ในวันธรรมดา 18,000 – 20,000 เที่ยว/วัน วันเสาร์ และอาทิตย์ ให้บริการรถ 16,000 เที่ยว/วัน หรือปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ใช้บริการของประชาชน

 

รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทางประมาณ 20.00 น. เพื่อนำรถกลับเข้าอู่ ได้ทันเวลา 21.00 น. แต่จะเพิ่มความถี่รถ 3 คันสุดท้าย ให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที และจะติดป้าย ข้อความที่หน้ารถ ผู้ใช้บริการทราบ

ระบบขนส่งสาธารณะ
ระบบขนส่งสาธารณะ

เช็คหรือยัง ปรับเวลาใหม่ รถไฟฟ้า และลานจอดทุกแห่ง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมให้ความร่วมมือ ตามนโยบายของรัฐ โดยตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะปรับเวลาให้บริการดังนี้

 

⇒ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เวลา 06.00 – 21.00 น.

 

⇒ รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เวลา 05.30 – 21.00 น.

 

⇒ รถไฟฟ้ามหานคร (BTS สายสีทอง) สายสุขุมวิท ให้บริการเวลา 05.15-21.00 น. และสายสีลม ให้บริการเวลา 05.30-21.00 น.

 

โดยรถไฟขบวนสุดท้าย ถึงสถานีปลายทางเวลา 21.00 น. และทางด้านของอาคาร และลานจอดแล้วจรของ รฟม. จะให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 21.00 น. เพื่อให้สอดคล้อง กับเวลาให้บริการของรถไฟฟ้า

 

รถไฟไปจังหวัดต่าง ๆ ยังให้บริการหรือไม่ ?

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ออกมาประกาศว่า “ได้คำนึงถึงความเหมาะสม ในการให้บริการ แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินตามมาตรการของ ศบค. โดยยังคงมีขบวนรถโดยสาร ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 97 ขบวน ให้บริการได้เพียงพอ ทุกเส้นทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2564

 

ประกอบด้วย สายเหนือ 22 ขบวน สายใต้ 20 ขบวน สายอีสาน 18 ขบวน สายตะวันออก 17 ขบวน สายมหาชัย 16 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

 

หากผู้โดยสาร ที่มีความประสงค์ ขอคืนเงินค่าตั๋ว สามารถติดต่อขอคืน ได้เต็มราคาทุกสถานีทั่วประเทศ และผู้ที่จองผ่านระบบ D-Ticket สามารถทำการยื่นคืน ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บขส. ขอหยุดเดินทางชั่วคราว

ด้วยเหตุดังกล่าว บขส. ขอแจ้งหยุดให้บริการ การเดินเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศ คำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

สำหรับคนที่ซื้อตั๋ว เอาไว้ล่วงหน้า ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืน หรือเลื่อนการเดินทางได้ จนถึงสิ้นปี 2564 ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ในส่วนของบริการ รับ-ส่งพัสดุ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 06.00 -19.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร 095-890-1687 , 02-537-8480

ระบบขนส่งสาธารณะ
ระบบขนส่งสาธารณะ

มีธุระจำเป็นต้องเดินทาง ทำอย่างไร ?

เดินทางเข้า-ออก 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องลงลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัด

หากมีความจำเป็น ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทาง หรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

1. ต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาต ที่ไปขอจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนันเจ้าพนักงานในพื้นที่

 

2. ประชาชนที่จะเคลื่อนย้ายเดินทาง ต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

 

3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https:/www.covid-19.in.th และแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่